استارت برای المپیک با کلید گودرزی

استارت برای المپیک با کلید گودرزیآغاز رویای 52 ساله با کلیدی که وزیر ورزش در دست داشت. این روایت فدراسیون والیبال است از آغاز تمرینات تیم ملی ایران. استارت برای المپیک با کلید گودرزی آغاز رویای 52 ساله با کلیدی که وزیر ورزش در دست داشت. این روایت فدراسیون والیبال است از آغاز تمرینات تیم Read more…