دلار از مرز کانالی فاصله گرفت

دلار از مرز کانالی فاصله گرفتقیمت دلار که روز شنبه از مرز 3 هزار و 490 تومان عبور کرده بود، روز یکشنبه از آن پایین آمد. در دومین روز هفته، شاخص ارزی 13 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به بهای 3 هزار و 480 تومان رسید. دلار از مرز کانالی فاصله گرفت قیمت Read more…