گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستم

گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستمنایب رئیس میلان تاکید کرد که نمایش های درخشان مهاجم سابق این تیم در اتلتیکو باعث پشیمانی او از فروشش شده است. گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستم نایب رئیس میلان تاکید کرد که نمایش های درخشان مهاجم سابق این تیم در اتلتیکو باعث پشیمانی او از فروشش شده است.گالیانی: Read more…