ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنی

ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنیرییس سازمان غذا و دارو درباره سرانجام متخلفان ماجرای پالم، اقدامات انجام شده برای کنترل قاچاق محصولات سلامت محور، قیمت دارو و همچنین چرایی خرید و فروش مجوز تاسیس داروخانه توضیحاتی ارایه کرد. ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنی رییس سازمان غذا و دارو درباره سرانجام متخلفان ماجرای Read more…