بی خبری از سرنوشت شیخ زکزاکی

بدیعه زکزاکی در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهدای نیجریه در مشهد افزود: گفته می شود یک نفر ایشان را زنده دیده است ولی هیچ یک از افراد خانواده و نزدیکانشان ایشان را ندیده اند و اگر راست می گویند چرا نمی گذارند که افراد خانواده، ایشان را ببینند؟ وی اظهار کرد: با گذشت 40 Read more…