عربستان از سازمان ملل باج خواهی کرد

عربستان از سازمان ملل باج خواهی کردروزنامه الاخبار چاپ لبنان با اشاره به مواردی از باج خواهی آمریکا و هم پیمانانش از سازمان ملل متحد نوشت ائتلاف سعودی در قضیه پس گرفتن اتهام سازمان ملل متحد به ریاض مبنی بر دست داشتن در کشتار کودکان یمنی، از سازمان ملل باج خواهی کرد.۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج Read more…