تا زنجانی از فهرست تحریم خارج نشود امکان پرداخت بدهی نیست

در حالی که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده به رغم خروج 400 شرکت و فرد ایرانی از لیست تحریم‌ها، کماکان 200 نفر دیگر در لیست سیاه باقی خواهند … فیلم سریال آهنگ نود 32