مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینم

مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینمرئیس فدراسیون تیراندازی گفت: نمی‌توان همیشه انتظار داشت ورزشکار در اوج باشد، احمدی توانمندی خاصی دارد و درخشش خود را به موقع نشان می‌دهد. مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینم رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: نمی‌توان همیشه Read more…