استقبال 200نفره اردبیلی‌ها از تمرین صبا(عکس)

استقبال 200نفره اردبیلی‌ها از تمرین صبا(عکس)شاگردان صمد مرفاوی در اردبیل مشغول آماده‌سازی برای مسابقات لیگ برتر هستند. استقبال 200نفره اردبیلی‌ها از تمرین صبا(عکس) شاگردان صمد مرفاوی در اردبیل مشغول آماده‌سازی برای مسابقات لیگ برتر هستند.استقبال 200نفره اردبیلی‌ها از تمرین صبا(عکس)