ارج، نامی كه به آن افتخار مي‌كنيد

ارج، نامی كه به آن افتخار مي‌كنيدروزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: خبر كوتاه بود، مثل نام كوتاهش «ارج». گفته شد كه كارخانه ارج تعطيل شد. رسانه‌هاي اصولگرا خوشحال از اينكه يك برند ٨٠ ساله و از معدود كارخانه‌هاي با نام و نشان قديمي كشور در شرايط پسابرجام تعطيل شده است. البته اين خبر بلافاصله اصلاح Read more…