تسلیت ظریف به فرمانده کل ارتش

تسلیت ظریف به فرمانده کل ارتشدر پی درگذشت همسر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیامی تسلیتی خطاب به ایشان صادر کرد تسلیت ظریف به فرمانده کل ارتش