ادعای UOL/ تضمین فلورنتینو پرز به مدافع مغضوب رئال

ادعای UOL/ تضمین فلورنتینو پرز به مدافع مغضوب رئالفلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید به دانیلو، مدافع راست برزیلی تضمین داده است که او را به تیمی دیگر واگذار نخواهد کرد. ادعای UOL/ تضمین فلورنتینو پرز به مدافع مغضوب رئال فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید به دانیلو، مدافع راست برزیلی تضمین داده است که Read more…