دوره مستقیم گویی به پایان رسیده است

در رونمایی «یادداشت‌های یک فرشته» و «در جیب باد»مطرح شد دوره مستقیم گویی به پایان رسیده است مجموعه‌های «یادداشت‌های یک فرشته» و «در جیب باد» نوشته سعیده اصلاحی در کتابفروشی چاپ و نشر بین‌الملل برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و تجلیل از پدیدآورندگان مجموعه‌های «یادداشت‌های یک فرشته» و «در جیب باد» نوشته سعیده Read more…