2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی

2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجیمجید جلالی به خاطر اتفاقات بازی با استقلال 2 جلسه محروم شد. 2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی مجید جلالی به خاطر اتفاقات بازی با استقلال 2 جلسه محروم شد.2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی بک لینک رنک 5 car