احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی

احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکیدر حالی نرخ سود بانکی از اول تیرماه امسال بین سه تا چهار درصد کاهش یافت که احتمال تغییر مجدد نرخ تا پایان سال جاری وجود دارد و اگر پیشنهادی در این رابطه مطرح شود بانک مرکزی آن را بررسی خواهد کرد. احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در حالی Read more…