اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلم

اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلمیک شرکت چینی طرح و نمونه مدل سامانه اتوبوس‌های تندرو با قابلیت عبور از روی خودروهای سواری را معرفی کرد. اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلم یک شرکت چینی طرح و نمونه مدل سامانه اتوبوس‌های تندرو با قابلیت عبور از روی خودروهای Read more…