اتهام‌سنگین کی‌روش به سرپرست‌سابق تیم‌ملی ::

سرمربی تیم ملی می‌گوید مطمئناً ما حرف‌های زیادی داریم که در مورد ترابیان می‌توانیم مطرح کنیم مانند پولی که در سفر اندونزی ناپدید شد، پولی که متعلق به تیم بود و برای بازیکنان بود اما در زمان ایشان ناپدید شد. سایت خبری زندگی ورزشی