ابراهیمی چهارمین مدال ایران را به ارمغان آورد ::

دونده 800 متر کشورمان چهارمین مدال ایران در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا را کسب کرد. اس ام اس پامنا موبایل لپ تاپ