افزایش تعداد آگهی‌ های اجاره در زمستان

افزایش تعداد آگهی‌ های اجاره در زمستان تعداد آگهی‌های اجاره نشان می‌دهد تعداد مستاجرانی که این فصل را برای نقل و انتقال انتخاب می‌کنند، افزایش داشته است. آهنگ جدید بك لينك