آمریکا و رژیم صهیونیستی ذی‌نفعان حادثه دیروز لبنان هستند

امیرعبداللهیان: آمریکا و رژیم صهیونیستی ذی‌نفعان حادثه دیروز لبنان هستند مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، آمریکا را نخستین طرف ذی‌نفع از حادثه دیروز لبنان دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان آمریکا را نخستین طرف ذینفع از حادثه دیروز لبنان دانست و گفت: رژیم صهیونیستی طرف دومی است که از هرگونه آسیب به لبنان سوءاستفاده Read more…