لوو: شواینی هنوز آماده نیست

لوو: شواینی هنوز آماده نیستسرمربی آلمان به ابهام در وضعیت باستین شواین اشتایگر و متس هوملس اذعان کرد. لوو: شواینی هنوز آماده نیست سرمربی آلمان به ابهام در وضعیت باستین شواین اشتایگر و متس هوملس اذعان کرد.لوو: شواینی هنوز آماده نیست آهنگ جدید

شواین‌اشتایگر:برای یورو کاملا آماده خواهم بود

باستین شواین اشتایگر، کاپیتان تیم ملی آلمان، اعلام کرد تردیدی ندارد که برای رقابت های یورو 2016 ‏آماده خواهد بود.‏ روزنامه ایران هنر