جزییات طرح توزیع عادلانه آب

جزییات طرح توزیع عادلانه آبمشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه طرحی برای توزیع عادلانه آب در دست بررسی است گفت: این طرح با تعریف الگوی دقیق مصرف آب برای هر فرد ساکن در اشتراک آب، جدول مصرف جدیدی را ارائه خواهد کرد. جزییات طرح توزیع عادلانه آب مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه طرحی برای Read more…