هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد

هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید کردهافبک استقلال قراردادش را با استقلال تمدید کرد. هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد هافبک استقلال قراردادش را با استقلال تمدید کرد.هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید Read more…