ادامه تلاش های پرز برای متقاعد کردن مورینیو ::

دیگو تورس، روزنامه نگار مشهور ال پائیس در مصاحبه با راک 1 فاش ساخت که رئیس باشگاه رئال مادرید تمام ماه ژانویه(دی و بهمن) در تلاش بوده تا مورینیو را برای بازگشت به رئال متقاعد کند.

عکس های داغ جدید

استخدام ایران