تیراندازی در کنگره آمریکا

تیراندازی در کنگره آمریکا

یک افسر پلیس در جریان این تیراندازی مجروح و ساختمان گنگره بسته شد. گزارش مرکز پلیس کنگره آمریکا حاکیست : مرد مسلحی که مبادرت به این تیراندازی کرده دستگیر شده است. رویترز از منابع سنای آمریکا نقل کرد که به حاضران در منطقه تیراندازی توصیه شده است، پناه بگیرند. تیراندازی در مرکز بازدید کنندگان از کنگره در کاپیتول هیل رخ داده است. کارکنانی که مشغول کار در کاپیتول بودند، پس از تیراندازی پناه گرفته اند. یک سخنگوی پلیس کاپیتول گفته است که هنوز قادر به اظهار نظر نیست ولی اداره وی به زودی بیانیه ای صادر خواهد کرد. این حادثه زمانی رخ داد که کنگره در دوران تعطیل خود قرار دارد و تنها چند قانونگذار در واشنگتن بسر می برند.

تیراندازی در کنگره آمریکا

یک افسر پلیس در جریان این تیراندازی مجروح و ساختمان گنگره بسته شد. گزارش مرکز پلیس کنگره آمریکا حاکیست : مرد مسلحی که مبادرت به این تیراندازی کرده دستگیر شده است. رویترز از منابع سنای آمریکا نقل کرد که به حاضران در منطقه تیراندازی توصیه شده است، پناه بگیرند. تیراندازی در مرکز بازدید کنندگان از کنگره در کاپیتول هیل رخ داده است. کارکنانی که مشغول کار در کاپیتول بودند، پس از تیراندازی پناه گرفته اند. یک سخنگوی پلیس کاپیتول گفته است که هنوز قادر به اظهار نظر نیست ولی اداره وی به زودی بیانیه ای صادر خواهد کرد. این حادثه زمانی رخ داد که کنگره در دوران تعطیل خود قرار دارد و تنها چند قانونگذار در واشنگتن بسر می برند.

تیراندازی در کنگره آمریکا

دانلود فیلم

اس ام اس جدید