همشیک، بهترین بازیکن روسیه-اسلواکی(عکس)

همشیک، بهترین بازیکن روسیه-اسلواکی(عکس)
مارک همشیک، ستاره اسلواکی در بازی امروز برابر روسیه بود. او پاس گل اول را به وایس داد و خود در دقیقه 45 با شوتی استثنایی گل دوم تیمش را وارد دروازه روس ها کرد تا در نهایت اسلواکی 2-1 برنده بازی شود.

همشیک، بهترین بازیکن روسیه-اسلواکی(عکس)

مارک همشیک، ستاره اسلواکی در بازی امروز برابر روسیه بود. او پاس گل اول را به وایس داد و خود در دقیقه 45 با شوتی استثنایی گل دوم تیمش را وارد دروازه روس ها کرد تا در نهایت اسلواکی 2-1 برنده بازی شود.
همشیک، بهترین بازیکن روسیه-اسلواکی(عکس)

تلگرام