اقتصاد ایران و طرح‌های وصله پینه ای

اقتصاد ایران و طرح‌های وصله پینه ای
مهدی حسن زاده در پایگاه تحلیلی – خبری رصد در یادداشتی درباره اقتصاد ایران نوشت: «طرح کارت اعتباری با فراز و فرود و تاخیر چند ماهه در پایان سال کلید می خورد، اما استقبال چندانی نمی شود تا در سال جاری بحث تغییر شرایط آن مطرح شود.»

اقتصاد ایران و طرح‌های وصله پینه ای

مهدی حسن زاده در پایگاه تحلیلی – خبری رصد در یادداشتی درباره اقتصاد ایران نوشت: «طرح کارت اعتباری با فراز و فرود و تاخیر چند ماهه در پایان سال کلید می خورد، اما استقبال چندانی نمی شود تا در سال جاری بحث تغییر شرایط آن مطرح شود.»
اقتصاد ایران و طرح‌های وصله پینه ای

بک لینک رنک 4