ترکیه، سیا و اف بی آی را به کمک به طرفداران گولن متهم کرد

ترکیه، سیا و اف بی آی را به کمک به طرفداران گولن متهم کرد
ترکیه در یک کیفرخواست، دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی امریکا را به ارائه آموزش به طرفداران مغز متفکر ادعایی کودتای نافرجام این کشور یعنی فتح الله گولن متهم کرده است.
۲۳:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


ترکیه، سیا و اف بی آی را به کمک به طرفداران گولن متهم کرد

ترکیه در یک کیفرخواست، دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی امریکا را به ارائه آموزش به طرفداران مغز متفکر ادعایی کودتای نافرجام این کشور یعنی فتح الله گولن متهم کرده است.
۲۳:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


ترکیه، سیا و اف بی آی را به کمک به طرفداران گولن متهم کرد

خبر دانشجویی