ایران – توتال تفاهم نامه نفتی امضا کردند

شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه در حضور روسای جمهور دو کشور در پاریس یادداشت تفاهمی به منظور فروش روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت امضا کردند.

فانتزی

مجله اتومبیل