تبریزی فیلمی برای کودکان می‌سازد

تبریزی فیلمی برای کودکان می‌سازد

علیرضا حاجیان‌زاده در جریان بازدید از پشت صحنه «پایان رویاها» فیلم جدید محمدعلی طالبی گفت: سینمای کودک سال‌های گذشته نتوانسته است مخاطب خود را پیدا کند به همین دلیل سینماهای کشور چندان از این فیلم‌ها استقبال نمی‌کنند. برنامه امسال کانون ساماندهی اکران و سالن‌های فیلم کودک است، این سالن‌ها در اختیار کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش است و می‌توانیم با استفاده از آن‌ها، این اکران را سامان دهیم.وی توضیح داد: بیش از ۳۰۰ سالن را شناسایی کرده‌ایم و طی توافق با معاونت فرهنگی و پرورشی و دستور علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، مدیریت آماده‌سازی برای نمایش این فیلم‌ها با کانون خواهد بود و کانون تعهد کرده فیلم‌های مناسب را از بایگانی‌های فیلم و تولیدات مناسب این حوزه آماده کند و از این راه جریان اکران فیلم کودک در کشور را توسعه دهد.مدیرعامل کانون ادامه داد: مخاطبان خاص ما یعنی کودکان و نوجوانان هم به صورت گروهی از مدارس در سالن‌ها حضور می‌یابند و این فیلم‌ها را تماشا می‌کنند و در ساعات بعد از ظهر و تعطیلی مدارس هم به همراه خانواده‌های خود به سا‌لن‌های سینما می‌آیند.

تبریزی فیلمی برای کودکان می‌سازد

علیرضا حاجیان‌زاده در جریان بازدید از پشت صحنه «پایان رویاها» فیلم جدید محمدعلی طالبی گفت: سینمای کودک سال‌های گذشته نتوانسته است مخاطب خود را پیدا کند به همین دلیل سینماهای کشور چندان از این فیلم‌ها استقبال نمی‌کنند. برنامه امسال کانون ساماندهی اکران و سالن‌های فیلم کودک است، این سالن‌ها در اختیار کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش است و می‌توانیم با استفاده از آن‌ها، این اکران را سامان دهیم.وی توضیح داد: بیش از ۳۰۰ سالن را شناسایی کرده‌ایم و طی توافق با معاونت فرهنگی و پرورشی و دستور علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، مدیریت آماده‌سازی برای نمایش این فیلم‌ها با کانون خواهد بود و کانون تعهد کرده فیلم‌های مناسب را از بایگانی‌های فیلم و تولیدات مناسب این حوزه آماده کند و از این راه جریان اکران فیلم کودک در کشور را توسعه دهد.مدیرعامل کانون ادامه داد: مخاطبان خاص ما یعنی کودکان و نوجوانان هم به صورت گروهی از مدارس در سالن‌ها حضور می‌یابند و این فیلم‌ها را تماشا می‌کنند و در ساعات بعد از ظهر و تعطیلی مدارس هم به همراه خانواده‌های خود به سا‌لن‌های سینما می‌آیند.

تبریزی فیلمی برای کودکان می‌سازد

فروش بک لینک