کارت سوخت های فاقد بیمه شارژ نمی‌شود

کارت سوخت های فاقد بیمه شارژ نمی‌شود
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه اجباری شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد.

کارت سوخت های فاقد بیمه شارژ نمی‌شود

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه اجباری شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد.
کارت سوخت های فاقد بیمه شارژ نمی‌شود

بک لینک رنک 4

آهنگ جدید