سبقت دوومیدانی از سایر رشته‌ها در دوپینگ

سبقت دوومیدانی از سایر رشته‌ها در دوپینگ

آژانس مبارزه با دوپینگ WADA گزارشی در سراسر جهان اعلام کرد که بر طبق آن روسیه بیشترین آمار نقض قانون دوپینگ را در سال 2014 داشته است. دوومیدانی نیز در میان رشته‌های ورشی در داشتن بیشترین نمونه مثبت صدرنشین بوده است. در این لیست ورزشکاران روسی 148 تست دوپینگ مثبت داشتند. ایتالیا با 123 و هند با 96 نمونه مثبت در رده‌های بعدی قرار دارند. بلژیک و فرانسه نیز هر کدام با 91 نمونه چهارم و پنجم هستند. روسیه به دلیل داشتن نمونه‌ی زیاد مثبت در دوومیدانی از حضور در رقابت‌های بین‌المللی دوومیدانی از جمله المپیک محروم شد و فدراسیون دوومیدانی این کشور توسط IAAF نیز در نوامبر تعلیق شد. با این رسوایی بزرگ آژانس ضد دوپینگ روسیه نیز از انجام هر گونه تست به حالت تعلیق درآمد و اکنون UKAD تست گرفتن را در روسیه انجام می‌دهد.   در میان رشته‌های ورزشی دوومیدانی در کل 248، پرورش اندام 225، دوچرخه‌سواری 168، وزنه‌برداری 143 و پاور لیفتینگ 116 نمونه مثبت دوپینگ داشته‌اند. وادا اعلام کرد از 217 هزار و 762 نمونه‌ای که در سال 2014 به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال کرده، 1693 نمونه مثبت شده است. از 1693 نمونه مثبت، 1462 نمونه حاصل نتیجه آزمایش ادرار و خون در ورزشکاران بوده و 231 نمونه مربوط به تجزیه و تحلیل‌های علمی و رفتار ورزشکاران بوده است. گزارش سال 2014 بر اساس گرفتن آزمایش از ورزشکاران 109 کشور و در 83 رشته ورزشی ارائه شده است.

سبقت دوومیدانی از سایر رشته‌ها در دوپینگ

آژانس مبارزه با دوپینگ WADA گزارشی در سراسر جهان اعلام کرد که بر طبق آن روسیه بیشترین آمار نقض قانون دوپینگ را در سال 2014 داشته است. دوومیدانی نیز در میان رشته‌های ورشی در داشتن بیشترین نمونه مثبت صدرنشین بوده است. در این لیست ورزشکاران روسی 148 تست دوپینگ مثبت داشتند. ایتالیا با 123 و هند با 96 نمونه مثبت در رده‌های بعدی قرار دارند. بلژیک و فرانسه نیز هر کدام با 91 نمونه چهارم و پنجم هستند. روسیه به دلیل داشتن نمونه‌ی زیاد مثبت در دوومیدانی از حضور در رقابت‌های بین‌المللی دوومیدانی از جمله المپیک محروم شد و فدراسیون دوومیدانی این کشور توسط IAAF نیز در نوامبر تعلیق شد. با این رسوایی بزرگ آژانس ضد دوپینگ روسیه نیز از انجام هر گونه تست به حالت تعلیق درآمد و اکنون UKAD تست گرفتن را در روسیه انجام می‌دهد.   در میان رشته‌های ورزشی دوومیدانی در کل 248، پرورش اندام 225، دوچرخه‌سواری 168، وزنه‌برداری 143 و پاور لیفتینگ 116 نمونه مثبت دوپینگ داشته‌اند. وادا اعلام کرد از 217 هزار و 762 نمونه‌ای که در سال 2014 به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال کرده، 1693 نمونه مثبت شده است. از 1693 نمونه مثبت، 1462 نمونه حاصل نتیجه آزمایش ادرار و خون در ورزشکاران بوده و 231 نمونه مربوط به تجزیه و تحلیل‌های علمی و رفتار ورزشکاران بوده است. گزارش سال 2014 بر اساس گرفتن آزمایش از ورزشکاران 109 کشور و در 83 رشته ورزشی ارائه شده است.

سبقت دوومیدانی از سایر رشته‌ها در دوپینگ

اپدیت نود32

عکس