بازار ارز در فاز احتیاط

بازار ارز در فاز احتیاط

چهارشنبه، شاخص بازار ارز از سقف قیمتی 3 ساله خود پایین آمد و به کف کانال 3 هزار و 700 تومانی رسید. در پنجمین روز هفته، رشد دلار متوقف شد و این ارز با 3 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 700 تومان رسید.

فیلم سریال آهنگ

بک لینک ها