دهها کشته در دو زمین لرزه ژاپن

دهها کشته در دو زمین لرزه ژاپن
شمار تلفات دو زمین لرزه مهیب در جنوب غرب ژاپن رو به افزایش است و تاکنون دست کم ۲۹ کشته برجا گذاشته است.
۰۹:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


دهها کشته در دو زمین لرزه ژاپن

شمار تلفات دو زمین لرزه مهیب در جنوب غرب ژاپن رو به افزایش است و تاکنون دست کم ۲۹ کشته برجا گذاشته است.
۰۹:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


دهها کشته در دو زمین لرزه ژاپن

فروش بک لینک

موسیقی