در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟!

در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟!
بی شک مسئولان باشگاه پرسپولیس اولین نفری هستند که باید درباره رفتن طارمی و رضائیان توضیح بدهند.

در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟!

بی شک مسئولان باشگاه پرسپولیس اولین نفری هستند که باید درباره رفتن طارمی و رضائیان توضیح بدهند.
در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟!

سون وی پی ان

پامنا موبایل لپ تاپ