مجلس دهم سه ضلعی خواهد بود

وزیر کشور گفت: می توانم با قاطعیت بگویم که مجلس دهم یک مجلس زنده سه ضلعی خواهد بود. اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و اصولگرایان.
۲۳:۲۹ – ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۱ اسفند


دانلود سریال

موزیک جوان