قیمت طلای سیاه روند نزولی گرفت

قیمت طلای سیاه روند نزولی گرفت
قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شد به طوری که نفت برنت به ارزش 48 دلار مورد معامله قرار گرفت.

قیمت طلای سیاه روند نزولی گرفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شد به طوری که نفت برنت به ارزش 48 دلار مورد معامله قرار گرفت.
قیمت طلای سیاه روند نزولی گرفت

bluray movie download