چورکین: فشار بر دمشق نمی تواند نتیجه مناسب داشته باشد

چورکین: فشار بر دمشق نمی تواند نتیجه مناسب داشته باشد
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: اعمال فشار بر دمشق مشکلات سوریه را حل نخواهد کرد.
۰۸:۰۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


چورکین: فشار بر دمشق نمی تواند نتیجه مناسب داشته باشد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: اعمال فشار بر دمشق مشکلات سوریه را حل نخواهد کرد.
۰۸:۰۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


چورکین: فشار بر دمشق نمی تواند نتیجه مناسب داشته باشد

استخدام