پایان جشنواره ملی ساخت مجسمه شنی در استان یزد+فیلم

پایان جشنواره ملی ساخت مجسمه شنی در استان یزد+فیلم

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

جشنواره ملی ساخت مجسمه شنی پس از 3 روز فعالیت با معرفی آثار برتر در بافق به انجام رسید.

پایان جشنواره ملی ساخت مجسمه شنی در استان یزد+فیلم