فیلم/ تحلیل شبکه صدای آمریکا از انتقادات از عملکرد تیم ملی فوتبال تحت هدایت کی روش (بخش دوم)

فیلم/ تحلیل شبکه صدای آمریکا از انتقادات از عملکرد تیم ملی فوتبال تحت هدایت کی روش (بخش دوم)

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

فیلم/ تحلیل شبکه صدای آمریکا از انتقادات از عملکرد تیم ملی فوتبال تحت هدایت کی روش (بخش دوم)