عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی‌نژاد

عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی‌نژاد
محمود احمدی نژاد روز 5 شنبه 25 شهریور ماه در مسجد جامع گرگان سخنرانی کرد.

عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی‌نژاد