سقوط مشعل بازیها در مراسم افتتاحیه پارالمپیک

سقوط مشعل بازیها در مراسم افتتاحیه پارالمپیک

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

سقوط مشعل بازیها در مراسم افتتاحیه پارالمپیک