تجلیل از دانشجویان المپیکی دانشگاه آزاد

تجلیل از دانشجویان المپیکی دانشگاه آزاد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

دانشگاه آزاد از مدال آوران بازیهای المپیک تجلیل کرد .

تجلیل از دانشجویان المپیکی دانشگاه آزاد