تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!

تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!
کلودیو براوو چند اشتباه در دربی منچستر داشته‌است.

تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!