بازرسان تعزیرات در قنادی های تهران

بازرسان تعزیرات در قنادی های تهران

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

در پی گزارش مردمی مبنی بر گرانفروشی برخی واحدهای قنادی ماموران گشت مشترک تعزیرات صبح امروز به پایانه غرب تهران رفتند.

بازرسان تعزیرات در قنادی های تهران