افزایش ریسک اعتبارات صنعت خودرو

افزایش ریسک اعتبارات صنعت خودرو
دنیای اقتصاد نوشت:موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد صنعت جهانی خودرو با افزایش ریسک اعتبارات رو‌به‌رو است، زیرا خودروسازان باید میزان انتشار گاز کربن را کاهش و به تقاضای رو به رشد برای خودروهای سوخت غیرفسیلی پاسخ دهند.

افزایش ریسک اعتبارات صنعت خودرو