ادعای تبعیت از ولایت خود را ثابت کنید

کاظم جلالی به احمدی‌نژاد: ادعای تبعیت از ولایت خود را ثابت کنید

احمدی نژاد

طبیعی است که رهبری جز مصلحت کشور، مردم و نظام مصلحت دیگری را مدنظر ندارند، همانطور که خود ایشان اشاره کردند مصالح خود اشخاص را هم به عنوان فرزندان و دوستان انقلاب می بینند و به عنوان مطلع ترین و کارشناس ترین عنصر نظام به هر حال مبتنی بر مصالحی که می بینند توصیه می کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید: احمدی‌نژاد در همین ماه‌های اخیر به عنوان احیای گفتمان انقلاب اسلامی سخنرانی‌هایی کرد، از همین رو انتظار است که به توصیه رهبر معظم انقلاب توجه جدی کند.

 

کاظم جلالی در گفتگو با  خبرآنلاین درباره سخنان امروز مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه و توصیه شان به کاندیدا نشدن احمدی‌نژاد برای جلوگیری از دوقطبی شدن فضای کشور، گفت: به هر حال رهبر معظم انقلاب به عنوان مغز متفکر و دیده‌بان تیزبین نظام مصلحت دانستند به آقای احمدی نژاد توصیه کنند که در انتخابات شرکت نکنند.

جلالی

وی افزود: طبیعی است که رهبری جز مصلحت کشور، مردم و نظام مصلحت دیگری را مدنظر ندارند، همانطور که خود ایشان اشاره کردند مصالح خود اشخاص را هم به عنوان فرزندان و دوستان انقلاب می بینند و به عنوان مطلع ترین و کارشناس ترین عنصر نظام به هر حال مبتنی بر مصالحی که می بینند توصیه می کنند.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: امیدواریم کسانی که ادعای ولایتمداری دارند این توصیه مورد توجه آنها قرار بگیرد و ولایتمداری خود را ثابت کنند.

 

وی درباره نگاه و توجه احمدی نژاد در قبال توصیه مقام معظم رهبری بیان کرد: قاعدتا از او به عنوان کسی که ادعای تبعیت از ولایت دارد و  در همین ماه های اخیر به عنوان احیای گفتمان انقلاب اسلامی سخنرانی هایی کرد انتظار است که توصیه رهبر معظم انقلاب را نصب العین خود قرار دهد و به آن توجه جدی کند.

 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بالاترین و اصلی ترین معیار ارزشی، انقلابی و اصولگرایی بودن تبعیت از رهبر معظم انقلاب است بنابراین در همین راستا معیار اصولگرایی و ارزش گرایی اشخاص و جریان های سیاسی برهمین اساس مورد سنجش است و رویکرد اصولگرایان به احمدی نژاد برهمین اساس خواهد بود.

منبع:

https://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co