آمادگی ورزشکاران ایران در ریو برای آغاز پارالمپیک

آمادگی ورزشکاران ایران در ریو برای آغاز پارالمپیک

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

آمادگی ورزشکاران ایران در ریو برای آغاز پارالمپیک