غرامت فوت زائر در عتبات از ۴۰ تا ۲۴۰میلیون

سید مرتضی حسینی گفت: پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان ۲۰۰ میلیون تومان است. غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه برای هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان است.

خبرگزاری میزان: سید مرتضی حسینی، نماینده سازمان حج و زیارت در عتبات در پاسخ به این سوال که میزان تعهدات شرکت بیمه گر درصورت فوت یا از کارافتادگی چه میزان است؟ گفت: تعهد شرکت بیمه گر برای پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) هر یک از بیمه شدگان ۴۰ میلیون تومان است.

وی در ادامه افزود: پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان ۲۰۰ میلیون تومان است. غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه برای هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان است.

غرامت فوت زائر در عتبات از ۴۰ تا ۲۴۰میلیون

حسینی افزود: برای هزینه‌های درمانی بستری بیمارستانی در اثر بیماری و یا حادثه برای هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۲۷ میلیون ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در ادامه بیان کرد: برای هزینه‌های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هر یک از بیمه شدکان نیز تا سقف ۲ میلون و ۷۵۰ هار تومان پرداخت می‌شود.

مدارک مورد نیاز در صورت فوت زائر

حسینی در ادامه درباره مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بیمه در صورت فوت زائر گفت: اصل یا تصویر برابر اصل مدارک گواهی فوت یا شهادت نامه وفات عربی (در صورت فوت در کشور عراق)، گواهی پزشک قاننونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (در صورت فوت در ایران)، گواهی انحصار وزارثت متوفی (در صورت تکمیل فرم ذینفع)، صفحه اول، صفحه روادید و صفحه ورود و خروج گذرنامه متوفی، شناسنامه و کارت ملی بیمه شده متوفی و کلیه وزارث قانونی یا ذینفعان وی، گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد (در موارد فوت در اثر حادثه)، اسناد مربطو به آماده سازی، دفن یا انتقال جسد متوفی، تاییده و شماره رهگیری ثبت نام بیمه شده در سامانه سماح نیاز است.

مدارک مورد نیاز در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی

نماینده سازمان حج و زیارت در عتبات درباره مدارک مورد نیاز در صورت نقص عضو و از کارافتادگی نیز گفت: اصل یا تصویر برابر اصل مدارک: گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد، گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو یا از کار افتادگی ناشی از حادثه، تاییدیه و شماره رهگیری ثبت نام بیمه شده در سامانه سماح، صفحه اول، ویزا و ورود و خروج گذرنامه بیمه شده، شناسنامه و کارت ملی بیمه شده، اصل کلیه مدارک و مستندات پزشکی بیمارستانی و پاراکلینیکی بیمه شده و تایید کتبی بیکمه گذار در موراد وجود کسری مدارک در پرونده‌های مصدومین مانند گواهی پزشک یا تاییده‌های پزشکی مربوط به کشور عراق نیز نیاز است.